<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, August 17, 2008

JC de Vera nanghihinayang kay Yasmien Kurdi

ANG paglaki ng boobs ang unang napansin kay Yasmien Kurdi sa presscon ng Loving You, kaya marami ang nagdudang nagpadagdag ito ng dibdib.

Tigas tanggi naman ng partner ni JC de Vera sa nasabing Studiomax movie. Original at wala raw siyang ipinagawa sa sarili.

Katunayan, naghamon pa siyang hawakan ng isang writer ang boobs niya para patunayang hindi ito retokado.

“Kahit po ako, nagulat sa biglang paglaki ng boobs ko. Kung ang iba babae, lumiliit ang dibdib ’pag pumapayat, ako naman po, lumalaki habang pumapayat,” say ni Yasmien.

Kinumpirma ng young actress na may offer nga siya para mag-pose nang sexy sa isang men’s magazine, pero magalang niya raw itong tinanggihan, dahil bawal sa kanilang religion (Iglesia ni Cristo) ang ganu’n.

* * *

SI JC naman, hindi raw ma-take makipaghalikan sa kapuwa lalaki sa isang pelikula.

“No way,” sabi pa ng partner ni Yasmien at nang tanungin kung papayag siyang gumanap sa papel ng isang bading sa movie, ang sagot niya, “Okey lang ang gay role. Ang ayaw ko lang ay ’yung may halikan at bed scene. Madaraan naman ’yon sa usapan kung talagang maganda ang role. Basta wala lang halikan, hindi ko talaga kaya.”

Samantala, nalungkot si JC nang malamang pinatitigil na si Yasmien ng ama sa pag-aartista para ipagpatuloy ang pag-aaral.

Although maganda raw ang hangarin ng tatay ni Yas, sayang naman daw ang pagkakataong dumarating sa kapareha.

[via]

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites