<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, August 18, 2008

Jennylyn Mercado baby, kahawig ni Patrick

Isa nang ganap na ina si Jennylyn Mercado dahil nagsilang na siya ng isang healthy baby boy noong August 16, Saturday, 8:51 a.m., sa St. Luke’s Medical Center.

’Yun nga lang, hindi nasunod ang gusto ng young actress at ng kanyang OB-gynecologist na si Dra. Judy Ann Uy-de Luna na normal delivery dahil kinailangan siyang i-caesarian nang nahirapang mag-labor.

Aug. 15 ipinasok si Jen sa hospital dahil humilab na ang kanyang tiyan. Inilagay siya agad sa high risk pregnancy unit at kung ilang oras ding nag-labor.

Pero hindi nakayanan ni Jen na ilabas nang normal ang baby kaya nagdesisyon na siyang magpa-ceasarian. The baby weighs 8.12 lbs. kaya hindi naman kataka-takang ma-CS siya.

Hindi pa namin nakikita ang bagets, pero ang sabi ay napakaguwapo raw nito, mestizo at kahawig ng amang si Patrick Garcia.

Ang nakuha naman daw kay Jen ay ang kanyang lips.

As per her doctor’s advise, no visitors allowed kay Jennylyn para madali itong maka-recover. Gusto rin muna ng privacy ng young actress with her new baby.

“Jazz” ang ipinangalan ni Jen sa baby at kasalukuyan pang iniisip ang second name.

[via]

Labels:

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

whatever patrick has a dad of your son?

2:05 PM  
Anonymous Anonymous said...

tinatanggap ka na bilang ina ng anak niyo ni mark?

5:21 PM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites