<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, August 05, 2008

Joey de Leon updates

What you all heard from Joey de Leon on Startalk was just half of the backstage conversation he had with this writer, or perhaps not even.

July 29 nang malathala ang kolum ni Dindo Balares sa isang tabloid (not here) with the head: “Bakit nag-flop sa US ang Eat Bulaga?” Dindo cited the reasons to support his assertion, pero ayon kay Tito Joey, hindi na raw ’yon mahalaga.

“Unang-una editor siya (with the deliberate no-mention of Dindo’s name) ng sister publication ng Manila Bulletin,” paunang salita ng TV host/comedian who writes for the said broadsheet in a weekly (every Wednesday) basis. “Kung sinabi niya na pangit ang show, fine with me. Personal opinion na lang niya ’yon. He can say anything against a 29-year-old show, pero magsabi siya ng totoo. Ako, tanggap ko na yung isinulat niyang flop ang show, pero kita n’yo naman, ang daming tao ’pag nagwa-wide shot.”

Granting the audience turnout was way below their expectations, “Ako na mismo’ng magsasabi sa TAPE, Inc. na huwag na nating ipalabas ’yan dahil nakakahiya. Pero bakit yung kabilang show, hindi nila naisulat na flop no’ng nasa New Jersey sila (again, with the deliberate no-mention of EB’s rival show)? Alam mo ba, Ron, kung ano’ng nangyari do’n? May mga bumili ng ticket sa harap, kaso yung mga can’t afford, they bought yung tickets sa bandang dulo, so butas yung gitna. Siyempre, ’pag kinunan mo nga naman ng wide shot ’yon, mahahalata na bungi-bungi ‘yung venue. Ang ginawa nila, pinalipat yung mga tao sa dulo at pinaupo sa harapan. Siyempre, nagalit yung mga nasa front seats. Hayun, nagkagulo! Ang ending, hindi tuloy nila maipalabas! Bakit ’yon, hindi isinulat?” himutok ni Tito Joey.

Shock was written all over his face when he stumbled upon Dindo’s article. “Alam mo, Ron, sa totoo, dapat idyo-joke ko lang yung pagre-resign ko sa Manila Bulletin (his column there was De Leon’s Den). Alam mo naman ako, g_go. Sige, itinuloy ko na rin,” revealed Tito Joey.

More of this when Peruse Me! returns tomorrow.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites