<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, August 06, 2008

Katrina Halili suwerte sa No. 8

Hindi ikinakaila ni Katrina Halili na No. 8 ang kan­yang paboritong number.

Number 8 lamang ang kanyang inabot sa Star­struck pero hindi man siya umabot sa Top 4, ma­sa­ya pa rin si Katrina dahil hindi naman siya naba­kante sa trabaho.

Tuluy-tuloy ang kanyang TV and movie assign­ments at biggest break para sa kanya ang kanyang pagku-contravida kay Marian Rivera sa Marimar na siyang daan ng kanyang mga endorsements at lead role sa TV remake ng classic movie na Magdusa Ka.

Bukod sa GMA, si Katrina ay certified OctoArts baby na rin matapos siyang pumirma ng multi-picture contract with the company owned and man­aged by Boss Orly Ilacad.

Sisimulan niya ang One Night Only at pag­katapos nito ay agad naman niyang isusunod ang movie remake ng classic hit movie ni Vilma Santos na Miss X na ididirek pa rin ng original director ng pelikula na si Gil Portes at kukunan pa rin sa Ams­terdam.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites