<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, August 16, 2008

Kid Camaya nagpasaring kay Gretchen Espina

Ngayon pa lang ay meron nang intriga sa finalists ng Pinoy Idol ng GMA-7.

Ang real life na mag-kaibigan na sina Kid at Daryl ang natanggal sa last elimination round sa Pinoy Idol na ginanap sa Mall of Asia, pero si Kid lang ang lumabas sa lobby at nakipagkuwentuhan kasama ang tatlong pasok sa finals na sina Gretchen Espina, Jay Ann Bautista at Ram Chavez. Si Daryl?

According to our source, hindi raw lumabas dahil sa disappointment.

Kaya naman si Kid, medyo nagpatutsada nang tinanong namin kung sino ang kanyang bet na mananalo at sino sa tingin niya ang matutsugi kung sakali. Heto ang kanyang answer.

“I think Pinoy Idol grand winner will be a toss between Jay Ann and Ram. Pero kung text votes ang pagbabasehan, malamang si Gretchen na ‘yan,”sabi niya sa amin kaya nag-follow-up kami ng: “Bakit ‘yun ang iyong nasabi?”

Quiet lang si Kid at saka nagpakawala ng naughty smile. Ibig kaya niyang sabihin, mayaman lang si Gretchen kaya pumapasok sa finals?

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites