<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, August 08, 2008

Manager ng L.A. Sports Arena, naglabas na ng certification

GAYA ng kanyang ipinangako, kahapon ay pinadalhan kami ni Anna Puno ng kopya ng nakuhang certification mula sa Los Angeles Sports Arena, na nagpapatunay na hindi flop ang Eat Bulaga L.A. Grand Fiesta dahil sadyang hindi ibinenta ang bleacher seats nito.

Ang Starmedia Entertainment ang co-produ ng nasabing pagtatanghal sa Amerika na sinasabing nag-flop dahil hindi raw napuno ang seating capacity na 16,740 (capacity para sa boxing o wrestling events).

Una naming na-interview si Anna nu’ng Linggo habang narito siya sa ’Pinas para ayusin ang isang concert na ipo-produce next year.

Tuesday siya bumalik ng L.A.

Between Tuesday and yesterday, marami nang nangyari. Isa na riyan ang paghingi ng tawad ng fan na nagpakilalang “Jowee Deame” sa pagkakalat ng maling impormasyon sa press.

Anyway, pirmado ng Los Angeles Sports Arena event manager na si Yrene Asalde-Infante ang naturang certification na nagpapatotoong “the bleacher section of the Los Angeles Sports Arena was NOT OPENED for ticket sales for the Eat Bulaga L.A. Grand Fiesta last July 19, 2008.”

Naka-address ito kay Anna ng Starmedia Entertainment sa 1131 Campbell St., Suite 220, Glendale, CA.

Kasabay nito, makikita rin actually sa website ng Starmedia Entertainment (starmediaentertainment.com) ang seat plan na ginamit para sa mga nag-inquire ng tickets online.

Iba-iba ang kulay ng shaded areas na may corresponding ticket prices. Ang bahaging kulay berde na malapit sa stage ay tig-$100, ang pula nama’y $75, ang dilaw ay $50 at ang orange ay $35.

Mapapansin din sa illustration na kulay asul ang kinukuwestiyong bleacher section.

Pero mas kapansin-pansin na walang kulay asul sa legend o pananda ng corresponding ticket price.

Ibig sabihin, sadyang walang kaukulang presyo ang kulay asul na bahagi ng arena, dahil nga hindi ito kasali sa sections na inarkila ng Starmedia at GMA Pinoy TV.

“I had to clear everything kasi para malinis,” giit ni Anna sa kanyang text message.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites