<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, August 06, 2008

Marian Rivera at Dingdong Dantes, very sweet sa isa't-isa

PANAY ang tukso ng press kina Marian Rivera at Dingdong Dantes dahil sa sweetness ng dalawa.

Pero, parehong patuloy na pinagdidiinan ng dalawa na silay magkaibigan lang. Mahal daw nila ang isa’t isang bilang friends.

Aminado si Dingdong na malaki ang nagawa ng team up nila ni Marian. Hindi siya makapaniwala sa success na tinatamasa niya ngayon.

Ngayong Agosto ay parehong birthday ng da-lawa. Si Dingdong ay nagcelebrate noong August 2. Si Marina ay turning 24 naman sa August 17.

Parehong nag-celebrate ang dalawa sa SOP last Sunday.

Parehong wish ng dalawa na maging sucessful ang nalalapit na free concert nila sa Aranceta Colisuem sa Aug. 27.

[via]

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites