<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, August 27, 2008

Marian Rivera may sexy dance sa kama

LALONG kinakabahan sina Dingdong Dantes at Marian Rivera dahil tila malaki ang expectations ng mga tao sa kanilang Let’s Celebrate dance concert mamayang gabi.
Inaasahang mapupuno ang Araneta Coliseum dahil hanggang kahapon ay hindi na namin alam kung ano ang isasagot sa mga nanghihingi pa ng tiket.

Gusto sana naming silipin ang kanilang rehearsal kahapon pero hindi na namin nahintay dahil ang tagal nilang magsimula.

Basta, maraming bago tayong mapapanood sa kanilang performance.

Bagong dance steps ang sasayawin ni Marian na malamang pauusuhin na rin ito.

Meron pa itong dance number sa kama na ewan ko kung gaano ka-sexy.

Hindi lang si Marian ang may sexy dance, kundi pati si Dingdong na kinakarir ang pag-eensayo ng paggiling.

Yes! Gigiling si Dingdong at kung ano ang isusuot niya, ‘yan ang aba­ngan natin mamayang gabi!

Lahat ay gagawin nila para sa kasiyahan ng fans na pinagkautangan nila ng loob dahil sa success ng kanilang career at mga programang pinagsama­han nilang dalawa.

[via]

Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

pangit!!!!!!!!!!clumsy marian

5:50 PM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites