<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, August 15, 2008

Marvin Agustin, atat na atat sa game show

FAN na fan pala si Marvin Agustin ng game shows, ’no? Ito ang inamin ng actor sa isang pocket interview na ginawa sa kanyang Café Ten Titas sa Gateway Mall nu’ng Miyerkules ng hapon.

Katunayan, ibinalita niya na nag-audition siya para sa local franchise ng isang foreign game show na malapit nang simulan sa GMA-7 at kahit marami silang nag-audition, positive na makukuha ang nasabing hosting chore.

“Inaangkin” na nga raw niya ang naturang programa, kahit may ilang “kalaban” sa puwesto. Bata pa lang daw siya’y tagahanga na siya ng nasabing game show at bago sumalang sa audition, ni-research ang lahat ng dapat malaman sa Internet.

Maging ang sponsors ng susuoting damit sa show, biro ni Marvin, areglado na. Hahaha! Reding-ready na siya. Ang kulang na lang, sabihin sa kanya ng Kapuso management na siya na nga ang napili nila. Ganu’n siya ka-atat!

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites