<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, August 22, 2008

Ogie Alcasid says sorry

Nag-sorry si Ogie Alcasid sa press na hindi niya masagot ang mga tanong tungkol sa ni-refile niyang annulment case dahil pinagbawalang magsalita ng kanyang lawyer.

Puro “I really can’t comment” at “I’m on a gag” ang sagot nito at pati isyu sa pagpapakasal nila ni Regine Velasquez, “I still can’t talk about it,” ang narinig dito.

“Kahit gusto kong magsalita, hindi talaga puwede. Matagal na ’yung annulment case at tungkol sa pagdating ni Michelle (van Eimeren) and the kids, sinabi ko na sa kanya kung ano ang ma-i-expect. She’s coming with the kids to watch my 20/20 concert,” sabi nito.

Biniro ng press si Ogie dahil walang pahinga at katatapos lang ng Pinoy Idol, magho-host na naman ng Celebrity Duets 2.

“Marami akong pamilya at once a week lang naman ito,” sagot nito.

Part ba ng kanyang family si Regine?

“Of course, she’s my life.”

Samantala, kinumpirma ni Ogie na ipo-produce niya ng album under iMusic sina Robby Navarro, Kid Camaya at Penelope.

Sama-sama muna ang tatlo in one album at susunod siguro ang solo album ng three bets niya sa Pinoy Idol.

“Ipinaalam ko sila kay Ma’am Wilma (Galvante) dahil under GMA sila at baka may plano sila, wala pa naman daw, so ipo-produce ko sila ng album.

“Si Robby pa lang ang nakakausap ko. Maganda ang timbre ng boses ni Kid, Penelope is exceptional, ang ganda ng boses at dapat marinig.

“Kay Robby, wala nang hahanapin pa, nasa kanya na. He’s a raw talent at kailangang i-push at tulungan,” pahayag nito.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites