<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, August 26, 2008

Pelikula ni Jolina Magdangal walang dating?

Mukhang tama nga ang desisyon nila na iurong na nang husto ang play date ng pelikula ni Jolina Magdangal.

Una, kahit na kasi may iba pa siyang mga kasamang artista sa pelikula, masyado itong identified kay Jolina lang, dahil ‘yon ang pelikulang pagsasamahan sana nila ni Gabby Concepcion.

Ang masakit pa nga ri-yan, alam ng mga tao na tinanggihan ni Gabby ang pelikulang iyan dahil hindi raw niya nagustuhan ang script ng pelikula.

Ewan kung binago nila ang istorya, pero palagay namin, kung may binago man hindi na ganoon kalaki iyon dahil matapos na tumanggi si Gabby, eh, nagtuloy din sila ng shooting ng pelikula nila.

Ngayon, ano ang impact noong sinabi ni Gabby na parang hindi naman makakatulong sa kanya kung iyan ang kanyang magiging come back movie?

Isa pa, sunud-sunod ang mga malalaking pelikulang Pilipino. Papaano ba naman iyan sasagupa sa Dolphy-Vic Sotto starrer, o kahit na sa pelikula lang nina Richard Gutierrez at KC Concepcion?

Tungkol naman doon naman sa mga kasama ni Jolina sa movie, sa totoo lang, walang certified box office star sa kanila hanggang sa ngayon.

Mayroon doon na kumita ang mga low cost movies noong araw, pero ngayon ewan kung pinapansin pa ba.

Tama nga siguro na umurong na lang sila ng playdate. Pabayaan na muna nila ang mga malalaking pelikula at baka sakaling kung makalipas na nga ang mga iyan, maghanap naman ang mga tao noong light viewing lang, baka sakaling panoorin sila.

Kung kami ang tatanungin, gusto rin naman naming kumita ang pelikulang iyan. Gusto naming kumita ang lahat ng mga pelikulang Pilipino, kaya lang talagang may mga pelikula yatang sadyang hindi nakatakdang kumita, eh.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites