<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, September 23, 2008

Aljur Abrenica at Kris Bernal, updates

Hindi umaalagwa ang loveteam nina Aljur Abrenica at Kris Bernal.
Everytime na makikita namin nang sabay ang dalawa ay parang walang buhay at matamlay sila sa isa’t isa.

Ayaw mang magsalita ni Kris ay alam na namin ang problema.
Sa tingin namin ay may third party sa loveteam kaya hindi gaanong mainit ang tambalan nila.

Dapat alagaan nila ang loveteam nila at isantabi muna ang lovelife. Hindi pa stable ang career nila.

Baka huli na bago nila ma-realize na ang mga personal nilang interes ang dahilan ng pagbagsak ng loveteam nila. Keber nga naman ng mga syota nila sa loveteam ng kanilang mahal!

Isinali sina Aljur at Kris sa Dyesebel para i-promote ang loveteam nila. Kaso, sa pagiging matamlay nila sa isa’t isa, nawawalan ng interes ang mga tao sa loveteam nila.

Speaking of Dyesebel, palapit nang palapit ang climax ng mga laban ni Dyesebel (Marian Rivera). Pulos mga bakbakan ang eksena ng mga magkakalaban.

Huwag kayong bibitaw sa nalalapit na pagtatapos ng #1 program sa primetime!

[via]

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites