<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, September 01, 2008

Angelika dela Cruz nailang halikan si Wendell

BAGO kunan ang kissing at love scenes nina Wendell Ramos at Maxene Magalona para sa Una Kang Naging Akin na magsisimula next week sa GMA-7, kinausap muna ni Francis Magalona si Wendell.

Natawa at alam na raw ni Wendell kung bakit siya kinausap ng father ni Maxene. Magkaibigan kasi ang dalawa.

Si Wendell nga ang first screen kiss ni Maxene. Take one naman daw ang naturang eksena na kinunan ng isang araw unlike kina Wendell at Angelika dela Cruz, na na-take-two at napagalitan pa ni Direk Joel Lamangan.

Gusto ni Direk Joel na maging makatotohanan ang bawat eksena, kaya pinagsabihan talaga ang dalawa.

Pagkatapos naman daw ng sermon, nagawa na nilang tama ang halikan scene.

Katuwiran ni Angelika, nailang lang siya sa kissing scene with Wendell.

“First day kasi namin, kissing scene agad. Eh, first time lang din kaming nagkasama ni Wendell, kaya ganu’n ang nangyari.”

Samantala, ayon kay Maxene, bumubuti na ang kalagayan ng amang may sakit na leukemia.

Kasama nga rin pala sa UKNA sina LJ Reyes at Alfred Vargas.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites