<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, September 30, 2008

Ara Mina at Manny Pacquiao, linked again?

Muling nali-link ang pangalan ni Ara Mina kay Manny Pacquiao.

Hindi na natapus-tapos ang isyung ito at ngayon ay si Ara muli ang itinuturong dahilan kung bakit muntik na naman diumanong maghiwalay sina Manny at Jinkee?

Ganoon? Si Ara na lang palagi?

Anyway, ayon sa ba-lita, nagkita raw kasi sina Ara at Manny sa isang lugar sa Amerika kamakailan lang at hayun, nalaman daw ito ni Jinkee kung kaya't nagalit daw ito.

Agad namang umuwi rito sa ‘Pinas si Manny kesehodang busy ang boxing champ sa pag-iensayo para sa laban nila ni Oscar dela Hoya.

Inayos daw talaga ni Manny ang tampuhan nila ni Jinkee kaya ito umuwi kamakailan lang.

Samantala, napaka-unfair naman para kay Ara na patuloy na ma-link kay Manny gayung alam na-ting happy si Manny kay Jinkee, noh.

Eh, ano kung single si Ara, hindi ibig sabihin no’n, eh, puwede na si-yang i-link kung kani-kanino riyan, lalo na sa isang may sabit, di ba naman? Hindi naman ata patas para sa aktres ang ganitong mga akusasyon.

Ang huling balita, nakabalik na uli ng Amerika si Manny para mag-ensayo at naiwan daw dito si Jinkee. Naayos na rin daw ang tampuhan ng dalawa.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso Home



Technology Blogs - Blog Top Sites