<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, September 03, 2008

Dennis Trillo kumalas na kay Cristine Reyes

Sa huling presscon ng ITALY (I Love And Trust You) na showing na sa Sept. 17, ay inamin ni Dennis Trillo na break na sila ni Cristine Reyes.

Two weeks na raw siyang malaya. And he’s happily single again!

Ayaw na niyang sabihin ang detalyeng dahilan ng kanilang paghihiwalay. Basta it was a mutual decision daw on their part.

Sa ngayon ay wala na raw silang communications na kahit na ano ni Cristine. Kasi kung mag-uusap pa rin daw sila ay magiging useless lang daw ang paghihiwalay nila.

Wala raw nag-impluwensya sa kanya na kahit na sino (manager niya o mga taga-GMA) na ma-kipaghiwalay kay Cristine.

Sarili raw niya itong desisyun kasi gusto raw niyang mag-focus na nang husto sa kanyang career ngayon.

Alam niyang malaki ang pagbabagong mangyayari ngayon sa buhay niya. Masarap daw ang pakiramdam ng isang malaya dahil mas marami ka nang time para sa sarili mo.

Baka isipin ng ilan na gimik lang ito para hindi na pag-usapan pa ang relasyon nila ni Cristine sa promo ng ITALY.

Nag-swear si Dennis na totoo ang break-up dahil nagsawa na rin siya sa mga intriga. Mas gusto niyang magkaroon ng peace of mind ngayon.

O siya!

[via]

Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

anybody with a brain the size of a pea can see that this so-called breakup between dennis and christine is a gimmick for his movie. a stupid man like dennis will always be stupid and a slut like christine will always be a slut.

9:55 PM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites