<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, September 23, 2008

Dennis Trillo may komunikasyon pa kay Cristine

Kahit break na, may com­munication pa rin sina Dennis Trillo at ex nitong si Cristine Reyes dahil nang mabalitang nag-attempt ng suicide ang ac­tress sa pamamagitan nang pag-inom ng mara­ming Medicol, tinext siya ng actor para tanungin.

Inalam ni Dennis kung ano ang nangyari at nag-deny si Cristine na pinani­walaan niya. Sabi nito: Hindi ako naniwala sa balita, imposibleng gawin niya ‘yun dahil masayahin siyang tao.”

Dagdag pa ng actor, noon lang uli sila nagkaroon ng komunikasyon ni Cristine at itinanggi ang nasulat na pinuntahan siya nito sa SOP two Sundays ago at nagkape pa habang hinihintay siya. Malabo raw mangyari ’yon dahil ABS-CBN talent na si Cristine.

Samantala, kahit horror ang Mag-Ingat Ka sa Kulam, masaya si Dennis na muling makasama sa pelikula si Judy Ann Santos at leading lady pa niya. Gusto niyang gayahin ang pantay-pantay na trato nito sa mga kasama sa trabaho na nakita niya sa shooting.

Showing sa October 1, ang Regal Films movie na trailer pa lang ay nakakatakot na. Tiyaking may kasama kayong manonood nito para may kasabay kayong sisigaw.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites