<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, September 16, 2008

Dingdong Dantes, freak accident

Ipinakita sa Showbiz Central ang footages ng freak accident ni Dingdong Dantes sa taping ng Dyesebel.

Na-dislocate ang buto nito sa right arm sa kasusuntok sa puno ng niyog nang magwala na hindi natulungan si Dyesebel (Marian Rivera).

Naka-cast ang right arm ng actor at matagal bago ’yon mag-heal. Pero, tuloy ang taping nito at dumating din siya sa premiere night ng I.T.A.L.Y.

Ang problema niya’y ’pag sinimulan na ang shooting ng One True Love.

Sumalang si Manny Pacquiao sa “Killer Question” at aliw malamang takot ito sa misis niyang si Jinkee Pacquiao ’pag sinagot kung sinong girls ang mga nagti-text sa kanya.

Si Alma Moreno naman ang guest sa “Don’t Lie to Me” segment at sinamahan ng mga anak. Itinanggi nitong imbento lang ang pagkakaroon ng multiple sclerosis.

Kinuwento ni Dennis Trillo ang nangyari sa first birthday ng anak na si Calix Andreas sa clubhouse ng Valle Verde 6.

Naintindihan ng press kung bakit hindi siya nag-imbita. Itinanggi rin nito ang nabalitang pagbabantay sa kanya ni Cristine Reyes sa S.O.P. two Sundays ago at habang naghihintay ay nag-kape pa.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites