<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, September 01, 2008

Dr. Hayden Kho Jr. pahinga muna sa pagdo-doktor

Ngayong Lunes ang last taping day ng Ako Si Kim Sam Soon, pero hanggang first week ng October pa ang airing nito. Ang ibang cast, gaya nina Regine Velasquez, Nadine Samonte at Mark Anthony Fernandez ay may mga kasunod ng projects, ang iba’y wala pa.

Kaya si Dr. Hayden Kho Jr., hinahanapan na ng manager niyang si Lolit Solis ng next show. Naaliw kami kung paano niya ito inilapit sa GMA 7 para mabigyan ng bagong show. One year daw itong on-leave sa pagdodoktor dahil gustong mag-showbiz at wala na raw itong gagawin after ASKSS.

Puwedeng mag-host si Dr. Hayden, kaya ring kumanta at papasa kung isasama sa SOP. Nang hindi pa rin nagre-react ang Ch. 7 bosses, sabi ni Lolit, dadalhin na lang niya sa Q-11 si Dr. Hayden at puwede ito sa Moms.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites