<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, September 08, 2008

Fans ni Rochelle Pangilinan hate si Izzy

WALANG complain kahit katiting manlang ang seksing si Izzy Tirazona nu’ng gawin siyang babaeng agent sa 19th season ng Daisy Siete na pinamagatang Vaklushii. Medyo naiba ang karakter niya rito dahil kinaiinisan siya sa pagiging kontrabida.

Hindi totoong inilaglag siya ni Evette Pabalan kung kaya biglang nag-iba angpapel niya sa Vaklushii. Unfair naman daw ‘yon kay Evette na mapagbintangan ito. Ayaw din ni Izzy na may nagtatampo sa kanya.

“Kaibigan ko si Evette. Wala kaming problema. Si Boss (Joy Cancio) mismo at Direk Jose Ikamen ang nagbago ng papel niya.”

Ilang beses na kasing nakaranas si Izzy na napa-tututsadahan sa ilang out of town shows nila. Naka-ririnig daw ng masasakit na salita ang dalaga na itinutukso kay Tariq na isang Syrian Filipino mestiso na kapareha niya ngayon.

Ibang klase raw pala ang fans ni Rochelle Pangilinan. Ayaw nilang sinasaktan o ginagawang kawawa ang kanilang idol na si Rochelle.

Natatawa nga sina Mia at Sunshine na kapwa kontrabida rin tulad ni Izzy noon sa Daisy Siete. Nakaranas din sila na pagsalitaan ng fans ni Rochelle.

Na-identify kasi masyado si Izzy sa role bilang supladang kontrabida ni Rochelle, kaya this time, bumabawi siya at sinusubukang magpakabait bilang lady agent sa Daisy Siete.

Well, maging epektibo naman kaya ito sa fans ni Rochelle? Subaybayan n’yo na lang ang Vaklushii.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites