<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, September 15, 2008

German Moreno Japanese controversy

TINAWAGAN kami ng isang friend at tinanong kung napanood namin ang Walang Tulugan nu’ng isang gabi.

Ikinuwento niya ’yung eksena ni Kuya Germs.

"’Day, nawala yata sa sarili niya si Kuya Germs, dahil goodbye time na sa kanyang show. Eh, meron du'ng isang bagets na Japanese na guwapo na naka-Flintstone outfit. Ang ikli-ikli ng costume.

"Aba, ang Kuya Germs, eh, binibiro ang bagets na ’pag nakalingat, eh, inaangat niya ’yung parang palda. Ilang beses ’yon, kaya nakita ’yung underwear nu'ng bata. Black.

"Tapos, parang hindi yata napigilan ni Kuya Germs ang kanyang panggigigil sa bagets, juice ko, ’Day, hinawakan pa ni Kuya Germs ang binti ng bagets. Parang nanggigil si Kuya Germs du'n sa balahibong-pusa ng bagets sa binti.

"Nagdadayalog talaga ’yung bagets ng, ‘’Wag, Kuya Germs, ’wag! Bastos ka, Kuya Germs!' Gano'n, ’Day!"

Actually, hindi kami ru'n nalokah, kundi sa itinanong ng aming friend.

Ang mga ganu’ng katanungan ay hindi na namin sasagutin pa. Ang buong industriya ay mataas ang respeto kay Kuya Germs. Kami'y naniniwala na biro lang ’yon ni Kuya Germs sa bagets.

Ayan tuloy, na-curious na kaming manood uli ng Walang Tulugan, dahil na-miss namin ang itsinikang ’yon ng aming friend. Hahaha!

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites