<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, September 11, 2008

Gobingo ni Arnell, tsutsugihin!

NALUNGKOT ang game show host na si Arnell Ignacio mawawala na ang Gobingo sa GMA Network sa susunod na buwan.

“Last taping na namin sa October 3. Nakakalungkot, pero ganoon talaga. May ipapalit silang ibang show. In fairness, hindi siya tsutsugihin dahil mababa ang ratings. Consistent naman kami, laging mataas. Kailangan na lang talagang palitan ng bago,” say ni Arnell.

“Actually, hanggang two seasons lang naman kami. Saka ’di pala ganoon kadali mag-host ng game show, ha. Minsan nakaka-create pa kami ng gulo sa iba`t ibang lugar kung saan kumukuha ang mga tao ng bingo cards,” dugtong niya.

Sa loob ng dalawang season, nakapagbigay sila ng papremyong P25 million.

“Ang gusto ko lang sanang mangyari bago kami magtapos ay may makakuha ng P1 million,” say pa ni Arnell, na kahit nawalan ng game show ay may radio program pa rin sa radio station ng Siyete, DzBB.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites