<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, September 26, 2008

Heart Evangelista tsugi sa show

MAY kinahinatnan naman pala ang pagtanggal kay Heart Evangelista sa soap na Saan Darating ang Umaga kung pinalitan siya ni Yasmien Kurdi.

Ilalagay pala siya sa primetime soap para ipartner kay Mark Anthony Fernandez.

Ang magiging title ng soap ay Luna Mistica at magsisimula na silang mag-taping sa October. Magkasunod na primetime ang kanyang lalaba-san. Una’y sa Codename: Asero, with Ri-chard Gutierrez, at heto na nga, sa bagong soap with Mark Anthony.

Samantala, enjoy si Mark sa pagganap niya bilang Cyrus sa papatapos na soap na Ako si Kim Samsoon with Re-gine Velasquez na mag-i-end sa October.

“Sa akin mahirap ang maging comedian. ‘Di ko alam kung natatawa sa akin ang mga tao. Mas kampante ako sa drama, pero buti na lang, nagagawa ko naman nang maayos,” pahayag niya.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites