<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, September 01, 2008

Iza Calzado bagay sa remake ng Una Kang Naging Akin

Mas bagay sana kung si Iza Calzado ang natuloy gumanap bilang si Sharon Cuneta sa remake ng Una Kang Naging Akin (kapalit ng Magdusa Ka sa panghapong Dramarama ng GMA.)

Kasi kasing-edad nito ang iba pang cast na sina Angelika dela Cruz (Dawn Zulueta) at Wendell Ramos (Gabby Concepcion).

Pare-pareho kasi silang 27 years old.

Pero dahil hindi nga na-tuloy sa project si Iza (gus-to muna raw nitong magpahinga) kinuha ng GMA 7 si Maxene Maga-lona who is 21 years old.

Pero, kahit 21 lang si Maxene, beterano na rin si-ya sa pag-arte dahil nakailang teleserye (under TAPE) at pelikula (Regal) na rin ang ginawa niya for the past 5 years.

Definitely, kayang-ka-ya niyang gampanan ang role na ginawa ni Sharon 17 years ago. Ngayon pa lang nga ay excited na siyang gawin ang napakahabang dramatic monologue ni Sharon sa ending ng movie kung saan babanggitin ni-ya ang title na Una Kang Naging Akin.

Okey naman daw ang father niyang si Francis Magalona who’s undergoing chemotheraphy sa hospital. Malakas naman daw ito.

And they are all praying for the early recovery of their papa. Walo raw silang mag-kakapatid (she’s the third to the eldest) at ‘yung mga nakababata niyang kapatid ang masyadong apektado sa pagkakasakit ng daddy nila.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites