<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, September 15, 2008

Jean Garcia, as cover sa FHM October issue

PUMAYAG na rin pala si Jean Garcia na mag-cover sa FHM at siya ang cover ng October issue ng men’s magazine.

Kuwento sa amin, disenteng sexy ang kinalabasan ng pictorial ng actress na ginawa sa isang bahay sa Ayala Heights.

May pose na naka-two-piece si Jean at may pictorial na wala raw itong damit.

Matagal daw kinumbinse ang actress na lumabas sa naturang men’s mag dahil natatakot at ninenerbyos, pero maganda yata ang convincing power ng manager nitong si Manny Valera, kaya heto’t lalabas na ang magasin sa last week ng September.

Napapanood sa Dyesebel si Jean at hindi naman siguro makakaapekto sa role niyang si Ava na makita siya ng viewers sa FHM.

Samantala, this Monday, nagpaalam na si Fredo kay Dyesebel dahil hindi niya ito kayang mahalin.

Dahil du’n, mawawalan ito ng ganang mabuhay at may gagawing hindi maganda.

Worried naman si Paolo (Aljur Abrenica) kung nasaan si Shiela Mae (Kris Bernal) dahil wala ito sa mansion.

Nabuking naman ni Dyangga (Mylene Dizon) na may masamang balak sa kanya si Bukanding (Paolo Ballesteros).

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites