<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, September 29, 2008

Jean Garcia at Eula Valdez sa Koreanovela na All About Eve

SINA Sunshine Dizon at Iza Calzado lang ang nabanggit na cast ng Pinoy adaptation ng Koreanovela na All About Eve, pero balitang kasama rin sina Jean Garcia at Eula Valdez.

Kung totoo, first time magsasama sa show ng GMA- 7 ang dalawa, na sobrang klik sa Pangako sa ’Yo ng ABS-CBN, lalo na sa matitindi nilang confrontation.

Next year pa iere ang All About Love, matagal pa masasagot kung sino kina Jean at Eula ang gaganap sa role ni Judith Yoo (Kim Jung-eun), isa sa may importanteng role sa K-novela.

Inaabangan din kung kanino ibibigay ng Channel 7 ang role ni Warren Kim (Han Jae-suk) at ang leading man na si Kenneth Yoon (Jang Dong-gun).

Hinihintay din ang announcement kung sino kina Sunshine at Iza ang gaganap sa role ni Nicole Jin (Chae Rim) at Erika Huh (Kim So-yeon).

Nag-spoiler si Iza na magsu-shoot sila abroad, sa England din kaya pupunta ang cast and crew na location ng original K-novela?

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites