<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, September 30, 2008

Jean Garcia, FHM cover October issue

Masisilip ang right boobs ni Jean Garcia sa cover ng October issue ng FHM magasin, pero tama itong hindi bastos ang kuha niya kahit topless siya, pati ang ibang litrato sa loob ng magasin ay maganda.

May rason para ipagmalaki nito ang first and last na paglabas sa men’s magazine dahil ’di na mauulit. Pumayag lang siya after two years na pagkumbise para wala siyang pagsisihan kung sakali.

May radio tour sa October 8 si Jean at may autograph signing sa Oct. 10 sa Robinsons Galleria.

Five days after niya pumayag, in-schedule agad ang pictorial bago pa magbago ang isip.

Pati si Emilio Garcia, partner niya sa digifilm na Walang Kawala ng DMV Entertainment, humanga sa actress at nagpapirma pa ng copy ng mag.

Wala raw kupas si Jean.

May screening ang movie nila sa UP Film Center sa November 6 at sa Nov. 12 ang showing.

Samantala, excited na rin si Jean sa muli nilang pagsasama ni Eula Valdez sa Pinoy adaptation ng K-novela na All About Eve.

Aktingan ito ’pag nagkataon, dahil kasama rin sina Iza Calzado at Sunshine Dizon, pero next year pa ito iere at mauunang mapapanood sa Gagambino, na papalit sa Dyesebel.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites