<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, September 03, 2008

Jolina Magdangal takot magsuot ng wedding gown

Dapat naka-wedding gown si Jolina Magdangal sa presscon ng I.T.A.L.Y last Monday at sa TV guestings niya to promote the movie na showing sa September 17. Pinatahian siya ng wedding gown ni Elaine Lozano para magamit. Pumayag si Mr. Jun Magdangal, pero ayaw ni Jolina. Bukod sa iilang scene lang siyang naka-wedding gown, baka maudlot daw ang balak nilang magpakasal ng boyfriend niyang si Atty. Bebong Muñoz.

Naniniwala si Jolina na kahit hindi siya magsuot ng wedding gown sa promo, panonoorin at magugustuhan ang pelikula. Cheapest way daw ang ITALY para mapuntahan ang ilang lugar sa Italy at ibang location na pinag-shootingan nila, ang makita ang cruise ship na Costa Magica at mapanood ang masayang side ng buhay OFW.

Nagbiro itong mas bagay sa kanya ang role ni Eugene Domingo na napag-iiwanan, pero binawi rin ang sinabi’t hindi raw siya nagmamadaling mag-asawa at higit sa lahat, hindi siya mukhang matanda.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites