<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, September 10, 2008

Katrina Halili ‘nagwala’ sa pictorial ng men’s magazine

TOTOO kaya ang balitang imbiyerna ang sexy star na si Katrina Halili sa FHM Magazine dahil hindi siya ang nanalo ngayong taon bilang pinakaseksing babae ng FHM.

Dalawang magkasunod na taong hinawakan ni Katrina ang naturang korona as FHM’s sexiest cover girl, pero this year, kinabog siya ni Marian Rivera.

May kinalaman din kaya ang pagkatalo ni Katrina kay Marian sa FHM kung kaya nagpaka-daring siya sa cover ng isa pang men’s magazine na Maxim?

Sa cover ng naturang magasin, halos ibilad na ni Katrina ang kanyang kaluluwa. Ito marahil ang kanyang way para ipagsigawan na siya pa rina ng pinakseksi sa lahat at kaya niyang talbugan ang iba.

Ano naman kaya ang reaksyon dito ni Katrina?

“Nasa concept po kasi ‘yon. Hindi naman ako ang nagsa-suggest kung ano ang dapat maging concept ng pictorial. Ginawa ko lang naman kung ano ‘yung pinapagawa nila sa akin,” wika pa niya.

Pero sa bandang huli, inamin ni Katrina na isa ang pictorial niya sa Maxim sa pinaka-daring na nagawa niya sa kanyang career.

“Grabe ‘yon. Hindi ko nga akalain na magagawa ko ‘yon,” sabi pa niya.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites