<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, September 09, 2008

Katrina Halili sasagutin si Mother Lily

Nakabalik na si Katrina Halili mula sa States, masasagot na nito ang nabanggit ni Mother Lily Monteverde sa presscon ng Mag-ingat Ka sa… Kulam na hindi niya sinagot ang sulat nito.

Hinihintay din ng producer ang sagot ng GMA-7 sa isyung pagpirma ng kontrata ng actress sa OctoArts Films para gawin ang One Night Only at Miss X.

Gawin lang daw ni Katrina ang movie at tapos na ang problema niya sa Regal Entertainment.

Sa tanong kung ipati-TRO niya ang movie nito sa OctoArts, “no comment” ang sagot ng lady produ.

Sa kaso ni Angel Locsin, nilinaw ni Mother Lily na hindi sa actress siya galit dahil alam niyang sumusunod lang ito sa utos.

Sa manager ng actress at sa lawyer nito siya may tampo at nagbiro pang mangkukulam siya at nangyayari ang iniisip.

Wish ni Mother Lily na suportahan ng ABS-CBN at GMA-7 ang promo ng movie nina Dennis Trillo at Judy Ann Santos na showing sa October 1.

Inamin nitong nasa mercy ang Regal ng two giant networks.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites