<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, September 28, 2008

Kris Bernal di pinapansin ni Aljur Abrenica

Crush ni Kris Bernal si Aljur Abrenica, pero mukhang hindi siya pinapansin ng ka-loveteam sa #1 telefantasya na Dyesebel.

May iba kasing napupusuan si Aljur na ka-batch sa Starstruck. Bali­ta namin ay madalas du­malaw ang babae sa tinutuluyan ni Aljur.

Balitang nalilibang si Kris sa pagiging textmate ni Marco Alcaraz na kasama rin niya sa Dyesebel.

Hindi na kami magugulat kung kay Marco mapa­baling ang atensyon ni Kris dahil hindi siya pinapansin ni Aljur.

Hindi pa alam ni Kris ang susunod niyang project sa GMA 7.

Bukod sa Dyesebel ay abala si Kris sa promo ng Mag-ingat Ka Sa... Kulam ng Regal Entertainment na ipapalabas sa mga sinehan sa Oktubre 1.

[via]

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites