<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, September 14, 2008

Lucy Torres-Gomez bobong umarte

SA edad na 33 ay naniniwala pa rin si Lucy Torres-Gomez na bibiyayaan pa rin sila ni Richard Gomez ng another baby.

Ang panganay nila ni Richard na si Julianna ay walong taong gulang na ngayon.

Habang hindi pa ulit nabubuntis si Lucy, busy naman siya sa kanyang showbiz life. May dalawang TV shows siyang pinagkakaabalahan, ang Sweet Life ng QTV 11 at ang Shall We Dance na three years nang namamayagpag sa TV 5 at ma-papanood tuwing Sunday, 9-10 p.m.

Mas type ni Lucy ang sumayaw kesa umarte kaya enjoy na enjoy siya sa kanyang show.

“Hindi ko talaga feel ang acting. Mas at ease ako sa dancing. Kaya naman pinag-aaralan ko itong mabuti.

“Okey rin ang TV hosting sa akin kasi, mapapalawak ko ang aking pakikipag-communicate sa ibang tao. Talagang hate ko ang acting.”

Nasubukan na ni Lucy ang umarte sa sitcom na Richard Loves Lucy ng ABS-CBN. Nakapag-guest na rin siya sa kung anu-anong TV shows.

“’Di talaga ako pang-soap dahil hindi ako marunong umarte,” wika pa niya.

Partner ni Lucy sa kanyang dance show ngayon sina Victor Basa at Jon Avila.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites