<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, September 15, 2008

Manny Pacquiao updates

MATAPOS mag-taping ng six episodes for Pinoy Records si Manny Pacquiao ay binigyan siya ng send-off ng Kapuso stars kahapon sa SOP.

Kinantahan siya nina Ogie Alcasid, Janno Gibbs at Jaya kasama ang cast ng SOP para sa ikatatagumpay ng kanyang laban kay Oscar de la Hoya sa Disyembre.

Pagkatapos sa SOP ay nagtuloy si Manny Pacquiao sa Showbiz Central para sa isang segment.

Dadaan pa sana siya sa Araneta Coliseum para suportahan si Chris Tiu pero sa dami ng gustong makipag-usap sa kanya ay hindi na siya nakadaan.

Sa Rennaisance Hotel ay magkikita pa sila ng healing priest na si Fr. Suarez para i-pray over siya.

Hindi pa makakasama kay Pacman pa-Amerika ang asawang si Jingkee na limang buwan nang buntis. Susunod na lang ito sa October.

Bawal manood si Jingkee nang live sa December dahil sa kalagayan niya.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites