<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, September 12, 2008

Mark Herras at Katrina Halili lihim na nagtikiman

Hindi nagpaliguy-ligoy si Mark Herras nang tanungin siya sa Showbiz Central kung sino ang girlfriends niyang ‘di niya inamin ever in public.

Lalaking-lalaki si Mark sa pagsasabing sina Ryza Cennon at Katrina Halili ang dalawa sa naging secret loves niya.

Sinabi pa ni Mark sa Showbiz Central na kasikatan ng loveteam nila ni Jennylyn Mercado nang nagustuhan niya si Ryza. Nalaman daw ito ng management ng GMA-7 at agad siyang pinagsabihan na huwag ituloy ang balak na panliligaw kay Ryza para ‘di maapektuhan ang love-team nila ni Jen.

‘Yung kay Katrina naman, napabalitang nagdi-date sila ni Mark noon, pero never nilang inamin. Kaya hayun, nagpaalam muna si Mark on air kay Katrina na huwag daw itong magagalit kung sasabihin niya ang totoong naging sila nga before.

[via]

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites