<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, September 09, 2008

Mga anak ni Ogie uuwi ng Pilipinas para sa concert

MAY final exams ang dalawang anak ni Ogie Alcasid na sina Laila at Sarah sa pinapasukang school sa Australia kaya bago makapagbakasyon sa Pilipinas kailangan tapusin muna nila ang lahat ng exams.

Nakatakdang duma-ting ang mga anak ni Ogie at si Michalle Van Eimerren in time for his 20/20 concert sa Araenta Coliseum on Sept. 27.

“Maski ako ay hindi ko alam ang eksaktong pagda-ting nila. Basta, napag-usapan namin ni Michelle na instead na ako ang pupunta sa kanila ngayong bakasyon ay sila naman ang pupunta sa Pilipinas,” wika ni Ogie.

Eh, paano kung gusto nilang dito na tumira sa Pilipionas?

“Kung gusto ng mga bata na dito na sa Pilipinas tumira, eh, sila ang bahala. Walang makapipigil sa kanila,” dagdag pa nito

Sabi ni Ogie, si Laila ay turning 11 years old na, samantalang ang kanyang bunso ay magsi-six na rin. Nasa grade 1 si Sarah, si Laila naman ay grade III na.

Pareho ring mahilig sa musika ang kanyang dalawang anak.

Ang concert ni Ogie sa Araneta Coliseum is presented by Chowking. La-king pasalamat ni Ogie sa Chowking dahil nagbigay sila ng proposal na madali namang tinanggap ng company.

Panauhin sa naturang concert sina Regine Velasquez, Gary Valenciano, Piolo Pascual, Judy Ann Santos, Janno Gibbs, Jaya, Michael V, Rufa Mae Quinto, Marian Rivera, Dennis Trillo, Iza Calzado, Kyla, Lovi Poe at may surprise guests pa.

Musical director ng concert si Gerald Salonga with Filharmonica at si Rowell Santiago ang stage director.


[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites