<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, September 29, 2008

Nadia Montenegro sumabog ang galit kay Cristy Fermin

GALIT na galit si Nadia Montenegro sa TV host na si Cristy Fermin nang interbyuhin siya ng Startalk nitong Sabado ng hapon.

Hindi raw niya mapapatawad si Cristy sa mga naging paninira nito sa kanya.

Ibinulalas din ni Nadia na si Cristy ang dahilan kung bakit nasira ang friendship nila ni Gretchen Barretto.

“Alam ko naman kung bakit niya ako sinisiraan, eh. Wala kasi siyang napapala sa akin,” wika pa ni Nadia.

Sa kuwento pa ni Nadia, dahil daw sa isang text message na kumakalat kaya nasira ang friendship nila ni Gretchen. Hindi na lang nag-elaborate pa si Nadia tungkol sa nilalaman ng text message.

Nang tanungin si Nadia kung willing siyang makipagkaibigan ulit kay Cristy or kahit makipag-ayos man lang sa TV host if ever, napailing agad si Nadia.

“Ayoko na siyang maging kaibigan,” diin pa niya.

Samantala, isa si Nadia sa mga punong-abala sa burol ng ama ni Gabby Concepcion na si Daddy Rollie.

Araw-araw siyang nagbabantay sa burol kaya hindi raw pupuwedeng magpadala ng bulaklak ng pakikiramay si Rose Flaminiano.

“Kahit bulaklak, bawal kung galing sa kanya. ‘Pag nagpadala siya, do’n namin ‘yun ilalagay sa kalye,” sabi ulit ni Nadia.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites