<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, September 07, 2008

Ogie Alcasid gusto makatulong sa mga kabataan

SA susunod na 20 years ng buhay ni Ogie Alcasid, mas gusto niyang makatulong pang lalo sa ating mga kabataan.

“Eto, hindi bola, ’to. Totoo ’to. Gusto ko talagang makatulong sa mga bata. Kaya ako na-involve sa Nokia Acts. Kasi ’yung ginagawa namin, ’yung streetkids, imbes na kung anu-ano ang ipangako namin, tinuturuan silang tumugtog at kumanta ng street educators.

“I’m always there with them. Nakakasama ko ’yung mga bata. ’Yun ang gusto kong gawin talaga. Gusto ko talagang seryosohin, kasi maganda ’yung nakakatulong ka, kahit hindi ka pulitiko o public servant.

“Kapag nakakausap ko na ’yung mga bata, parang nakaka-inspire sila. Tapos, parang nai-inspire rin sila sa akin.”

Actually, marami nang charitable acts si Ogie noon pa na hindi lang niya ipinagkakaingay. Matagal na siyang tumutulong sa ating mga kababayan at gusto raw niyang ituluy-tuloy pa ito for the next 20 years.

Sa personal life, ano naman ang ine-expect niyang mangyari within the next 20 years?

“Well, sana, mapanatili ko ’yung closeness ko sa mga anak ko. ’Pag nag-fail ako sa aspetong ’yon, hindi ko mapapatawad ang sarili ko,” maramdamin niyang pahayag.

Nakikita ba niya ang sarili na magkakaroon ulit ng panibagong pamilya?

“Well, I really cannot comment on that,” say niyang natatawa at inulit pa with matching emphasis, “I cannot.”

Bawal pa raw kasi talagang pag-usapan ang ganitong bagay hanggang hindi pa lumalabas ang resolusyon ng annulment case nila ni Michelle van Eimeren.

Anyway, Ogie is celebrating his 20th anniversary in show business and what better way to celebrate it kung ’di ang magkaroon ng bonggang anniversary concert, ang Twenty/Twenty, sa Araneta Coliseum sa September 27.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites