<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, September 08, 2008

Paolo Bediones natawa sa patutsada ng dating GF

TINAWANAN lang ni Paolo Bediones ang pahayag ng kanyang ex-girlfriend na si Tisha Silang na mas maganda ang Season 3 ng The Amazing Race Asia kumpara sa Survivor: Philippines.

Naiintindihan ni Paolo ang posisyon ni Tisha. “I love my own” daw ang pinairal ng da­ting beauty queen dahil kasali ito at ang kanyang boyfriend na si Geoff Rodriguez sa The Amazing Race Asia.

Matagal nang walang communication sina Paolo at Tisha. Year 2003 nang huli silang magkausap dahil ininterbyu ni Paolo si Tisha tungkol sa pagpapakasal nito.

Sa kasamaang-palad, hindi nagtagal ang pagsasama ni Tisha at ng kanyang asawa.
Si Geoff na dating member ng Powerboys ang ipinalit ni Tisha sa ex-husband niya
Anim na taon ang agwat ng edad nina Tisha (32 y/o) at Geoff (26 y/o).

Nakakapagkuwento na ngayon si Tisha tungkol sa split-up nila ng kanyang asawa dahil magkaibigan na raw sila ngayon.

***
Sina Tisha at Geoff ang dating couple sa The Amazing Race Asia at sila ang representative ng Pilipinas.

Dethroned beauty queen si Tisha dahil sa kanyang Canadian citizenship nang sumali siya sa Bb. Pilipinas 1998.

Iba na ngayon ang sitwasyon. Nilinaw ni Tisha na dual na ang citizenship nila ni Geoff kaya may karapatan sila na i-represent ang Team Philippines sa The Amazing Race Asia.

Fil-Canadian si Tisha at Fil-Australian ang kanyang boyfriend.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites