<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, September 12, 2008

Phil Younghusband showbiz na showbiz na

BAGUHAN man, showbiz na showbiz na mag-isip, magsalita’t kumilos ang Fil-Brit soccer player at Celebrity Duets contender na si Phil Younghusband.

Kineri talaga nitong makipag-echosan sa intriguing questions ng press na kaharap nu’ng maulang Miyerkules ng gabi, ha.

Tipong wa siya care at full of confidence niyang sinagot na sa kanilang tatlo nina Bayani Fernando at Chef JL Cang, siya ang mas may “K” mag-win sa reality-based show ng GMA-7 na una nang pinagwagian ng karakter na socialite-turned-CD juror na si Tessa Prieto-Valdes.

May nangangamoy ngang rivalry sa kanila ni JL dahil sa batch nila, sila ang pinakabata, may fez at puwedeng ilusyunin ng mga bakla, kolehiyala’t matrona.

Pero friend naman daw ni Phil si JL. Actually, kaibigan daw niya ang lahat ng fellow CD contenders.

Nagtutulungan sila from time to time, pero ’pag oras ng kumpetisyon, siyempre’y kailangang magpatalbugan sila.

Hindi rin nahihiya si Phil na amining kina-career niya talaga ang contest. Wala na raw siyang ginawa kundi kumanta, itsura nang naiirita na ang kapatid niyang si James.

Mukhang true ito, dahil ang writer na si Dinno Erece, pinadalhan kami ng picture ni Phil na kumakanta pati sa pagsa-shower gamit ang sabon bilang mic.

Ilang araw na nga raw niyang pina-practise ang kakantahin with Nyoy Volante sa Sabado, ’no?

Hulaan n’yo kung ano ito.

Ang Ating Awitin lang naman ng Side A band, na bahagya pa niyang kinanta sa harap ng writers nang makantsawan.

Komento tuloy ng isang kolumnista, para pala itong laruang de-susi, hindi na kailangang pilitin para “mag-perform.” Aliw, hahaha!

Ma-sustain lang ni Phil ang level of confidence at lakas sa text-voting viewers, hindi malayong siya nga ang tanghaling grand winner ng CD season 2.

Para sa fans ng binata na type siyang iboto, i-text lang ang Duets Phil at i-send sa 367 (Smart/Talk ’N Text) o 2344 (Globe at TM subscribers).

Ang Celebrity Duets ay napapanood sa Kapuso Network tuwing Sabado ng gabi, pagkatapos ng Pinoy Records.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites