<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, September 01, 2008

Polo Ravales at Joseph Bitangcol kissing scene

NAG-GRAND opening nu’ng Huwebes nang gabi ang bar ni Polo Ravales na Stoodio bar malapit sa ABS-CBN 2.

Kasama ni Polo na nag-invest sa bar na ito sina Frank Garcia, Joseph Bitangcol at ilang non-showbiz friends.

Nu’ng gabing iyun ay napag-usapan namin ni Polo ang Walang Kawala, ang indie movie na ginawa nila ni Joseph na dinirek ni Joel Lamangan.

Iyun na raw ang pinaka-daring na ginawa niya kung saan apat na beses silang naglaplapan ni Joseph.

Mahahaba raw ang mga eksenang iyun na pareho pa silang hubo’t hubad.

Plaster lang daw ang katapat kaya maayos nilang ginawa ni Joseph ang eksenang iyun.

Maayos daw na ipinaliwanag ni direk Joel ang pelikula kaya tinanggap niya ito.

Pagkatapos nitong Wa­lang Kawala, tingin ni Polo ay wala na siyang magagawang project na mas daring pa du’n.

[via]

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites