<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, September 18, 2008

Rhian Ramos gustong makatikim ng ‘Kapamilya’

MULING ipinagdiinan ni Rhian Ramos na hindi si-ya isang ilusyonada. Kung may crush man daw siya, hindi niya ‘yun ipinagsasabi kahit kanino. At tungkol naman sa nakarating sa kanyang sinabi raw ni Phil Younghusband na ipinagkaka-lat niyang kanya itong crush, hindi raw totoo ito, at sigurado raw na si Phil ang talagang nag-iilus-yon sa kanya. O ginaga-mit lang siya para mapag-usapan si Phil dahil kasali ito sa Celebrity Duets ng GMA-7

At papaano raw niya ipagsasabing crush niya si Phili, eh, ni wala nga raw tong appeal sa kanya dahil hindi siya mahilig sa mga mestizo.

Ang type daw niya ay ‘yung mga moreno at mga Pinoy talaga ang dating.

Binanggit pa ni Rhian ang mga male stars na type na type niya. Ang mga ito ay ang Kapamilyang si John Lloyd Cruz, Kapusong sina JC De Vera, Mark Herras at Dennis Trillo. Inamin ni Rhian na masasabi niyang iniilusyon nga niya ang mga ito. At gusto niyang matikman o makasama ang mga ito sa isang proyekto.

By the way, nagkaki-lala raw sila last year ni Phil na ang tulay ay ang manager nitong si Joyce Ramirez na executive sa Animax kung saan naka-pagtrabaho rin siya noon.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites