<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, September 25, 2008

Richard Gomez wala na uling planong mag-pulitika

Masaya si Lucy Torres-Gomez sa success ng Sweet Life nila nina Wilma Doesn’t at Grace Lee. Going on two na ang show nila at she has the staff to thank for dahil ginagawa ang lahat na magkaroon sila ng viewer-friendly show at free silang magbigay ng input.

Ikinatuwa pala ni Lucy ang nalamang sinabi ng asawang si Richard Gomez na wala na itong balak magpulitika uli. Tama na sa kanyang nasa active ito sa showbiz, sports at sa NMPP o Nagkakaisang Manggagawa ng Pelikulang Pilipino. Sakit ng ulo raw talaga ang politics.

Very proud din si Lucy na si Richard ang napili ng GMA 7 na mag-host ng Family Feud at tiyak siyang gagawin nito ang lahat para mapaganda ang game show na nag-dry run na noong Martes for it’s October airing. Makakatapat ng FF ang Deal or No Deal ni Kris Aquino, pero tiniyak nitong hindi ito makakaapekto sa friendship nila.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites