<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, September 12, 2008

Richard Gutierrez at Dingdong Dantes rivalry continues

Lalong sumisigla ang rivalry nina Richard Gutierrez at Dingdong Dantes.

Ini-launch last Tuesday si Richard bilang celebrity endorser ng Empe-rador Brandy na kalaban ng brandy na ini-endorse naman ni Dingdong.

Tahasang sinabi ni Richard sa launching na wa-la siyang balak umalis sa GMA-7 ngayon. Tatapusin daw niya ang kanyang contract sa network hanggang 2010.

Masaya naman daw siya sa pagiging Kapuso. Nagtampo lang daw ang mommy niya dahil sa pagtatapat ng birthday show nina Dingdong at Marian Rivera sa ope-ning ng pelikulang For The First Time nila ni KC Concepcion.

Natutuwa nga siya da-hil pinakamataas na sa primetimeblock ng GMA ang Asero with 33.1 percent rating. Natalo pa nito ang Dysebel na 32.4 percent naman.

Na-extend na hanggang November ang Asero kaya nga tuwang-tuwa ang cast at crew ng show.

Habang nasa laun-ching si Richard, panay ang text at padala ng MMS ni KC sa cellphone niya kaya halatang kinikilig ang acktor.

Kasalukuyang nasa States si KC ngayon para dumalo sa world premiere ng movie nila sa L.A. Sa-yang nga raw at hindi siya nakasama kasi ang dami niyang commitments dito sa Pilipinas.

Pero sa katapusan daw ng buwan ay magka-sama sila ni KC sa Vienna sa European premiere na-man. Naniniwala siyang destined to be together sila ni KC. Wala raw si-yang pinagseselosan na kahit na sino rito. Sa katu-nayan, sinasabi raw sa kanya ni KC lahat ng pumoporma sa dalaga.

[via]

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites