<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, September 02, 2008

Rochelle Pangilinan asar kay Evette

MATINDING inggit pala ang nararamdaman ni Evette Pabalan noon pa man kay Rochelle Pangilinan. Ano raw ang meron ito na wala siya? Kung tutuusin, parehong maganda ang boses nila, pareho rin silang morena at marunong umarte.

Bakit daw palagi na lang si Rochelle ang hinahangaan at tinitilian? Minsan nga, hindi nakatiis si Evette. Kinompronta niya si Rochelle at sinampal. Nabigla sina Weng Ibarra at Shane Gonzales sa ginawa ni Evette.

Ipinangako niya sa sarili, patataubin niya ang career ni Rochelle at siya mismo ang papalit sa trono nito.

More or less, ganito ang tema ngayon ng Vaklushii para sa bagong season ng Daisy Siete na napapanood sa GMA7.

Dahil sa ginagawa ni Evette, marami tuloy ang naiinis sa kanya, pero wala siyang pakialam. Ang mahalaga sa kanya, masaya siya dahil naibibigyan niya ng justice ang role na ibinigay sa kanya ng Focus E. Inc.

Kuwento naman ni Rochelle, happy siya dahil iba naman ang kumakalaban sa kanya ngayon. Hindi rin daw siya natatakot na harapin si Evette.

“Handa ako palagi,” wika pa niya.

Mapapanood na ulit ang Sex Bomb sa Tok, Tok, Isang Milyon hosted by Paolo Bediones. Bumalik na rin sa showbiz si Jopay Paguia. Hindi raw totoong buntis siya.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites