<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, September 16, 2008

Showbiz Jolina nag-Manaoag para sa pelikula at album

“Hindi lamang ako nagpunta ng Manaoag dahil may hinihiling ako, this time nagdasal ako na kahit anong mangyari sa movie na ITALY gusto ko lang ay magkaro’n ng inner peace. Nag­pasalamat din ako sa maraming bless­ings na tinatanggap ko.

“Napanood ko na ang rough copy ng movie, may kulay na ito at music score, at hindi naman sa pagbubuhat ng sarili kong bangko, maganda ang movie. Umpisa pa lamang ay mala­king eksena na kaagad at marami nito sa movie. Alam mo na sa ibang bansa gi­nawa dahil sa mga bagong sce­neries.

“Masaya rin ang movie, entertai­ning, kahit malungkot ang story ng mga OFWs na aming ginagam­panan, ikinuwento ito sa masayang pama­ma­raan. Riot ang mga scenes nina Eu­gene Domingo at Rufa Mae Quinto. May kilig naman yung love story nina Mark Herras at Rhian Ramos,” kwento ni Jolina Magdangal sa ilang piling press para sa promo ng kanyang bagong album sa GMA Records na pinamagatang Destiny. Siyempre, hindi maiiwasang mapag-usa­pan ang kanyang pelikula sa GMA Films na bukod sa mga binanggit niyang artista ay tampok din si Dennis Trillo, sa ilalim ng direksyon ni Mark Reyes.

Kasama sa album na Destiny ang theme song ng ITALY (I Trust and Love You), ang Will of the Wind, ito rin ang carrier single ng album.

My dalawa pang revival songs sa loob, ang When I Fall In Love at Stitches and Burns ng Fra Lippo Lippi. Pinili niya ito dahil para sa kanya kapag umibig siya, “it will be forever.”

Swerte naman ng boyfriend niyang si Atty. Bebong Muñoz na ani­ya ay alaga niya ng husto. At kahit pamin­san-min­san ay nakaka­ram­dam siya ng selos, na katu­lad ng maraming baba­eng in love, hindi siya nag­­papakita ng galit bag­kus bina­baitan niya ito.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites