<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, October 05, 2008

Arnell Ignacio ‘di nalungkot nang mawalan ng trabaho

Bilib naman ako kay Arnell Ignacio. Sa halip na malungkot ito dahil magwa­wakas na ang Gobingo, mas nananaig ang pasasalamat dahil nagkaroon siya ng show at mayroon namang napatunayan sa pagiging host niya.

“Anim na buwan din kaming umere. At kahit miminsan lang may nanalo ng mahigit sa isang milyon, araw-araw naman ay mayroong nakapag-uuwi ng pera, hindi man milyon pero malaking halaga na rin kung tutuusin at tulong sa nananalo,” aniya.

Yes, isang homeviewer na empleydo sa Makati City Hall ang nag-iisang milyonaryo ng Gobingo. Meron pang isang mamahaling kotse ang naghihintay na maiuuwi ng isang winner.

Saw Antoinette Taus sa taping ng Gobingo at kahit di siya naging milyonarya, umabot naman siya sa finals.

Maganda pa rin si Toni but why do I get the feeling na may lungkot sa kanyang mga mata? I heard na nakumbinse siya ng Showbiz Central na buksan ang kanyang puso sa publiko. May malalaman kaya tayo tungkol sa naging relasyon nila ni Dingdong Dantes?

Si Sunshine Dizon, magsasalita na rin daw tungkol sa tunay na kalagayan ng kanyang kalusugan. Ito ang dapat nating abangan ngayong hapon sa Showbiz Central.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites