<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, October 17, 2008

Bahay ni Rufa Mae nabili ni Iza Calzado

Si Iza Calzado pala ang nakabili ng bahay ni Rufa Mae Quinto. Pero ayaw sabihin ang detalye ni Iza kung magkano niya itong nabili.

Kung sabagay, si Iza na yata ang pinaka-abalang artista ng GMA 7 kaya hin­di nakakatakang nakaipon na siya ng malaki at may pambili na ng sariling bahay dahil kabi-kabila ang trabaho niya.

Kasama sa kanyang pinagkakaabalahan ang peli­ku­lang Sundo with Robin Padilla at ang One True Love nina Dingdong Dantes at Marian Rivera.

Ang im­pression ng marami, supporting lang siya sa dalawang pelikula dahil maraming ibang kasama particular na sa One True Love. Pero ipinagtanggol siya ng produ ng GMA Films na si Ms. Anette Go­zon na equal ang billing nila at walang dapat ipag-alala. Ilang beses na rin daw nagkaroon ng revision ng script ng One True Love. kaya hindi puwedeng supporting role lang siya.

At dahil pinsan at bestfriend niya si Karylle, hindi nakaligtas si Iza na tanungin kung ano ba talaga ang status ng relasyon ng pinsan niya sa aktor (Dingdong) na kasama niya sa pelikula. “Hiwalay na sila dahil nasa Amerika si Dingdong. Nasa Pilipinas si Karylle,” sabay tawa ni Iza. “Wala akong karapatang pag-usapan ang buhay nila,” dagdag ni Iza.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites