<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, October 26, 2008

Desperadas 2 with Ogie Alcasid

Hindi na ni-revised ang script ng Desperadas 2 sa pagpasok ni Ogie Alcasid sa cast ng movie kapalit ni Eugene Domingo. Role pa rin ni Lugaluda, ang long lost half-sister nina Ruffa Gutierrez, Rufa Mae Quinto, Marian Rivera at Iza Calzado ang kanyang gagampanan.

Tunay na babae at hindi bading ang role ni Ogie, kaya kukuha ang Regal Entertainment ng sariling stylist at make-up artist para mag-ayos sa kanya at mag­mukha siyang real woman. Mala-John Travolta sa pelikulang Hairspray ang dating ng singer-composer sa movie.

Kundi November 8, Nov. 11, ang first day shooting ni Ogie sa Desperadas 2 at maganda sanang mag-press visit kung papayag si Mother Lily para makita ang magiging hitsura ni Ogie.

Samantala, mapapanood sina Ogie at Iza Calzado sa Debbie and DJ Carlo episode ng Dear Heart this Sunday.

Kasama sa cast sina Frank Garcia, Ella Guevara, sa direksyon ni Don Michael Perez at hosts sina Jolina Magdangal at Marvin Agustin. Napapanood ang Dear Heart after SOP.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites