<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, October 03, 2008

Dingdong at Marian niri-request sa Japan

Matagal nang hinihiling ng mga Filipino televiewers ng Access TV (ATV) sa Japan ang tambalang Marian Rivera at Dingdong Dantes na makarating sa bansang Hapon pero hindi pa rin sila napapagbigyan dahil sa higpit ng schedule ng dalawa.

Ang ATV ay siyang broadcast carrier sa Japan ng mga programa ng GMA 7 at QTV na GMA Pinoy TV at GMA Life TV.

Bukod kasi sa tuluy-tuloy ang taping ng Dyesebel, busy din sa kani-kanilang endorsements shoots at sa kanilang kauna-unahang pelikula na One True Love.

May ilang beses na ring nakarating si Dingdong sa Japan pero ito’y noong panahon na hindi pa siya ganoon kasikat habang si Marian ay hindi pa nakakarating sa bansa ng Cherry Blossoms.

[via]

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites