<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, October 17, 2008

Dingdong Dantes, balik Pinas this Friday

This Friday ang balik ni Dingdong Dantes mula sa Amerika in time for the inauguration of the GMA Network Center Annex at finale ng Dyesebel nila ni Marian Rivera.

May mga kaibigan kaming hindi aalis ng bahay para matutukan ang ending ng fantasy series na six months ding sinubaybayan at hindi sila madi-disappoint sa magandang ending.

Pagkatapos matalo si Dyangga (Mylene Dizon), hihirangin ang bagong reyna ng Sirenea na sorpresa kung sino.

Magpapaalam naman si Erebus (Alfred Vargas) at naghihintay sa kanya ang piniling kapalaran. Si Dyesebel nama’y sinunod ang itinitibok ng puso.

Samantala, nasulat ni Joe Barrameda na nagalit daw si Dingdong sa interview ni Karylle sa 24 Oras kung saan dinenay ang break-up nila.

Ang usapan daw ng dalawa ay sabay silang haharap sa press.

Kaya pala “hindi ko alam” ang sagot ni Dingdong sa text message ni Dinno Erece para hingan siya ng comment sa interview kay Karylle.

Nasa States pa that time ang actor.

[via]

Labels:

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

To Dingdong, kung ang reason ng break up nyo ni karylle is because of marian. I'm so happy for that kasi mas bagay kayo ni marian rivera. kung kayo man na pls aminin nyo na para naman mas marami pang matutuwang tagahanga nyo. Pls take care of marian rivera.

10:26 PM  
Anonymous Anonymous said...

To Dingdong, kung ang reason ng break up nyo ni karylle is because of marian. I'm so happy for that kasi mas bagay kayo ni marian rivera. kung kayo man na pls aminin nyo na para naman mas marami pang matutuwang tagahanga nyo. Pls take care of marian rivera.

10:26 PM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites