<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, October 31, 2008

Iza Calzado, not ready for marriage

Hindi pa ready na mag-asawa si Iza Calzado. Say niya, pareho pa silang hindi ready ng kanyang boyfriend na si Jerry Garcia. Nasanay na raw siyang natsitsismis na ikakasal kaya dedma na lang siya sa tuwing may isyu ng kasalan.

Besides, ang dami niyang pinagkakaabalahan ngayon lalo na nga’t starting November 6, siya na ang mapapanood sa Obra Presents.

Iba-ibang character ang gagampanan ni Iza kasama ang pagiging winner sa Miss Gay. Kaya nga sa mga litrato niya para rito, mukha talaga siyang bakla.

Anyway, kabilang sa apat na episode ang Sanib, Boksingera, Beauty Queer at Stella .45.

Mga de-kalibreng direktor ang hahawak sa kanya - Toppel Lee, Mark Reyes, Dominic Zapata at Rico Gutierrez.

Masuwerte si Iza dahil magagandang proyekto ang binibigay sa kanya ng GMA 7.
After Iza, si Jennylyn Mercado ang mapapanood sa Obra.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites